Alle Taaltrainingen worden op maat gegeven, zowel in de vorm van individuele begeleiding als taaltrainingen in groepsverband.
De niveaubeschrijvingen van de taaltrainingen volgen de richtlijnen van het Europees Referentiekader (ERK) voor vreemde talen.

Wat is een ‘Taaltraining op maat’?
Een ‘taaltraining op maat’ gaat uit van de behoeftes, de mogelijkheden en de einddoelen van de cursist.
Er vindt een verblijvend intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maak ik kennis met mijn cursisten en leer ik hun (taal)achtergrond, het niveau van hun spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid, motivatie en leerdoelen kennen. Vervolgens maak ik een voorstel voor een passende lesmethode, voor de duur en de intensiteit van de taaltraining. Na de periodieke tussenevaluaties kunnen de lesstof, het tempo en eventueel de tijden van de cursus nog aangepast worden.

Bij elke cursus en training die ik aanbied staan de volgende vragen centraal:

Wie zijn mijn cursisten?
Wat zijn de leerdoelen van de cursisten en wat is het einddoel dat ze willen bereiken?
Hoe kan ik mijn cursisten het beste motiveren om deze doelen te bereiken?

Taaltrainingen Nederlands

Individuele of groepscursussen Nederlands als tweede taal

Taaltrainingen Hongaars

Individuele of groepscursussen Hongaars

Vertalen

Vertalingen voor zowel bedrijven als particulieren

Tolkdiensten

Tolkopdrachten voor zowel bedrijven als particulieren