Individuele of groepscursussen Nederlands als tweede taal
Alle niveaus tussen 0-B2 zijn mogelijk.
In deze cursus staan luisteren en spreken centraal; lezen en schrijven worden in de vorm van zelfstudie verwerkt.  Buiten de lesmethode maak ik ook gebruik van extra lesmateriaal om de geleerde woorden, uitdrukkingen en de grammaticale regels in een andere context te kunnen oefenen. Tijdens deze cursus besteed ik ook aandacht aan de Nederlandse cultuur, gewoontes en tradities. Het einddoel van deze cursus is het bevorderen van de zelfredzaamheid in de Nederlandse taal op verschillende niveaus. Individuele taallessen kunnen ook via Skype worden gevolgd.

Voorbereiding op het Inburgeringsexamen
Eindniveau: A2
Deze taaltraining heeft als einddoel het succesvol behalen van het Inburgeringsexamen. Afhankelijk van het taalniveau en de leerderskenmerken van de cursisten wordt er na het intakegesprek het trajectplan opgezet. Volgens dit trajectplan wordt er aan de verschillende leerdoelen gewerkt.

Voorbereiding op het Staatsexamen Programma I. en II. (niveau B1 en B2)
Eindniveau: Programma I.: B1, programma II.: B2
Deze taaltraining heeft als einddoel het succesvol behalen van het Staatsexamen NT2, programma I. of programma II. Afhankelijk van het taalniveau en de leerderskenmerken van de cursisten wordt er na het intakegesprek het trajectplan opgezet. Volgens dit trajectplan wordt er aan de verschillende leerdoelen gewerkt.

Nederlandse conversatie
Alle niveaus tussen 0-B2 zijn mogelijk.
Deze cursus is bedoeld voor anderstaligen die weinig Nederlandse taalcontacten hebben en hun spreekvaardigheid willen verbeteren om met meer zelfvertrouwen te kunnen communiceren in de Nederlandse taal. Belangrijke onderdelen van deze training zijn: het uitbreiden van de woordenschat, het aanleren van de juiste uitspraak en klemtoon en het oefenen van de spreektaal in alledaagse situaties.

Schrijfcursus Nederlands
Niveau: B1-B2
Deze cursus is bedoeld voor anderstaligen die het onderdeel schrijven van het Staatsexamen programma I. of II. hebben gehaald, maar toch nog onzeker zijn in het schrijven en regelmatig fouten maken. In deze training worden de grammaticale regels opgefrist en komen de verschillende vormen van correspondentie aan bod. Doel van deze training is zowel het correcter leren schrijven als het verbeteren van het schriftelijke taalgebruik bij het corresponderen in het¬†Nederlands.

In-company trainingen/Zakelijke taaltrainingen: Nederlands op de werkvloer
Alle niveaus tussen 0-B2 zijn mogelijk.
Het doel van deze taaltraining is het verwerven of het uitbreiden van de basistaalvaardigheden om zowel mondeling als schriftelijk (beter) te kunnen communiceren op de “werkvloer”. In de zakelijke taaltraining worden zowel algemene Nederlandse taalaspecten als werk gerelateerde vaktermen behandeld.

Cultuurtrainingen: Leven en werken met Nederlanders
De cultuur van een land heeft invloed op de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Deze interactieve cultuurtraining biedt inzicht in de volgende aspecten van de culturele verschillen:
bewustwording van de eigen culturele bagage
diepgaand inzicht in Nederlandse waarden en normen
kennismaking met de Nederlandse werkcultuur
kennis, discussie en praktijkopdrachten over cultuurverschillen

Taaltrainingen Nederlands

Individuele of groepscursussen Nederlands als tweede taal

Taaltrainingen Hongaars

Individuele of groepscursussen Hongaars

Vertalen

Vertalingen voor zowel bedrijven als particulieren

Tolkdiensten

Tolkopdrachten voor zowel bedrijven als particulieren